Cadorin

Cadorin ընտակիքը ավելի քան 100 տարի սիրով, հմտությամբ, հավատարմությամբ և վարպետությամբ փոխակերպում է փայտը: Փայտի և իր աշխատանքի նկատմամբ կիրքը դա ընտանեական ավանդույթ է, որն եռանդագին պահպանվում է և փոխանցվում հայրից որդի:
CADORIN ընկերությունը այսօր գործում է 15000 քառ. մ տարածքում և համակարդված է ցանկացած ձևի և չափի մանրահատակի արտադրության համար, օգտագործվող թե հատակի, թե պատի ծածկի համար: